TOP
Image Alt

Privacy Policy

PRIVACY POLICY XCUSEME.NL

xcuseme.nl respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken je gegevens om je bestelling zo gemakkelijk en snel mogelijk te laten verlopen. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met jouw toestemming. xcuseme.nl zal persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van je bestelling.

Mocht je nog vragen hebben over onze Privacy Policy, neem dan contact met ons op! Onze klantenservice helpt je graag verder.

Gegevens over het gebruik van onze site en de feedback die we krijgen van onze bezoekers helpen ons om onze site verder te ontwikkelen en te verbeteren. Wanneer je reageert op een actie of prijsvraag, vragen wij om je naam, adres en e-mailadres. Deze gegevens gebruiken we om de actie uit te voeren, de prijswinnaar(s) bekend te maken, en de respons op onze marketingacties te meten. Op alle pagina’s waar persoonsgegevens getoond of ingevuld worden maakt xcuseme.nl gebruik van een beveiligde SSL-verbinding. Gegevens over een SSL-verbinding worden versleuteld en kunnen dus niet door (malafide) andere partijen gelezen en gebruikt of misbruikt worden. Indien je nog vragen mocht hebben over de Privacy Policy van xcusme.nl, neem dan contact met ons op. Onze klantenservice helpt graag verder indien je informatie nodig hebt over je gegevens of als je deze wilt wijzigen. In geval wijziging van onze Privacy Policy nodig mocht zijn, dan vind je op deze pagina altijd de meest recente informatie.

INLEIDING

Bij uw gebruik van onze producten en diensten kunnen wij, Mailchimp, Kiyoh, Olark chat, Google Analytics expert en Social Media informatie van en over u verzamelen. Denk daarbij o.a. aan gegevens die u ons verstrekt bij het het aanmelden als klant, informatie die wij verzamelen bij uw gebruik van onze (mobiele) websites, apps, webwinkels en andere diensten, zoals online promoties, evenementen en acties, prijsvragen en loyaltyprogramma’s. We doen dit om aan de hand van de inzichten die we daaruit verkrijgen onze producten en diensten steeds beter te maken (o.a. door deze beter op uw behoeften af te stemmen). Daarnaast doen we dit uit commerciële overwegingen (om beter inzicht te krijgen in de producten en diensten waar u als gebruiker in bent geïnteresseerd en om de advertentieruimte die wij aanbieden aan adverteerders zo goed mogelijk te verkopen; het merendeel van onze (digitale) producten en diensten wordt volledig gefinancierd uit de inkomsten gegenereerd met de verkoop van advertentieruimte). U leest hier o.a. hoe wij omgaan met u betreffende informatie, hoe en welke informatie wij (kunnen) verzamelen en voor welke doeleinden we die (kunnen) gebruiken. Daarnaast leest u in dit document informatie over hoe u inzage in uw gegevens kunt krijgen, hoe u uw gegevens kunt (laten) wijzigen of verwijderen, en wie de (mogelijke) ontvangers van deze gegevens zijn.

CONTACT

Met dit privacy- en cookiebeleid willen we u duidelijkheid geven over de manier waarop wij omgaan met uw gegevens. Hebt u vragen over dit document, of de verwerking van gegevens (verzoek om inzage, wijzigen of verwijderen van gegevens) dan kunt u die stellen per e-mail via info@xcuseme.nl.

HET VERSTREKKEN VAN PERSOONSGEGEVENS IS NIET VERPLICHT 

U bent niet verplicht uw persoonsgegevens bekend te maken op het moment dat u bij ons een product of dienst afneemt. U hebt te allen tijde zelf de keuze of u uw persoonsgegevens wilt invoeren of niet. Echter, om gebruik te kunnen maken van een aantal van onze producten en diensten is het invoeren van persoonsgegevens noodzakelijk.

SOORTEN GEGEVENS 

Bij het aanbieden van producten en diensten kunnen wij (persoons)gegevens verwerken van klanten en van bezoekers/gebruikers van onze (mobiele) website, webwinkel en andere diensten, zoals online promoties, evenementen en acties en prijsvragen. Per product/dienst verschilt het of, en zo ja, welke (persoons)gegevens wij daarbij kunnen verwerken. Grofweg zijn er vier manieren waarop wij (persoons)gegevens (kunnen) verzamelen:

 • Afname/levering van producten. Hierbij worden de persoonsgegevens verwerkt die u zelf aan ons hebt verstrekt; zoals naam, adres en woonplaats (ten behoeve van de levering), financiële gegevens zoals uw bankrekeningnummer (ten behoeve van de betaling), en de kennis dat u van dat specifieke product/dienst gebruik hebt gemaakt (en daar dus kennelijk uw belangstelling naar uitgaat).
 • Het aanmaken van een account op onze (mobiele) website. Hierbij worden de persoonsgegevens verwerkt die u zelf bij de aanmaak van de account aan ons verstrekt/waar u ons toegang toe hebt gegeven (bij gebruik van een social login); zoals uw e-mailadres en (gebruikers)naam.
 • Het aanvragen van producten/diensten via onze (mobiele) website (bijvoorbeeld het aanvragen van een e-mail nieuwsbrief): hierbij wordt informatie verwerkt die u zelf via de website aan ons hebt verstrekt; zoals uw e-mailadres.
 • Gebruik van onze (mobiele) website. Hierbij wordt informatie verwerkt over uw gebruik van die (mobiele) website, zoals de bezochte pagina’s van onze website, de advertenties die daarbij zijn vertoond en de advertenties waarop u hebt geklikt. Uit die informatie kunnen wij uw mogelijke interesses afleiden; Deze gegevens lopen dus uiteen van persoonsgegevens, zoals naam, e-mailadres, adres en telefoonnummer (gegevens aan de hand waarvan u direct kan worden geïdentificeerd), tot informatie die weliswaar betrekking heeft op u, maar aan de hand waarvan u niet direct of indirect kunt worden geïdentificeerd. Dit privacy- en cookiebeleid ziet op de wijze waarop wij al deze gegevens behandelen.

DOELEINDEN VERWERKING 

xcuseme.nl verzamelt en verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Na het plaatsen van een bestelling hebben wij een naam, afleveradres, e-mailadres, telefoonnummer en betaalgegevens nodig om je bestelling uit te voeren en je van de status van de bestelling op de hoogte te houden.
 • Wij gebruiken jouw e-mailadres om je te informeren over de ontwikkeling van de website en over speciale aanbiedingen en acties. Indien je dit niet op prijs stelt, kun je je via mailchimp uitschrijven voor onze nieuwsbrief.
 • Gegevens over het gebruik van onze site en de feedback die we krijgen van onze bezoekers helpen ons om onze webshop verder te verbeteren en ontwikkelen. Wij maken gebruik van het feedback bedrijf Kiyoh. U ontvangt een aantal dagen na uw bestelling een mail van het bedrijf Kiyoh. Via deze mail wordt u doorgestuurd naar www.kiyoh.nl om onze service en webshop te beoordelen.
 • Om u in de gelegenheid te stellen informatie te plaatsen en uit te wisselen op onze website.
 • Om te factureren. Financiële gegevens publiceren wij nooit op een website, en worden ook niet aan derden ter beschikking gesteld voor doeleinden anders dan het uitvoeren van de overeenkomst. Wanneer betaling uitblijft voor onze producten of diensten kunnen wij bijvoorbeeld de vordering in handen stellen van derden, zoals een incassobureau.
 • Om gericht aanbiedingen te doen, bijv. via e-mail. Ook kan bijvoorbeeld op een website of in een app een advertentie worden getoond van een product waarvan wij op basis van door ons verwerkte gegevens vermoeden dat het uw interesse heeft. In het kader van de optimalisatie van het doen van aanbiedingen kunnen wij een profiel van u opstellen.
 • Om u een nieuwsbrief, aanbieding, gebruikersinformatie, service bericht toe te sturen.
 • Om onze (mobiele) website en bijbehorende technologieën te analyseren, te onderhouden, te optimaliseren en te beveiligen en om fraude tegen te gaan.
 • Om te voldoen aan de op ons rustende wet- en regelgeving en voor het behandelen van geschillen en het laten uitvoeren van (accountants) controle.
 • Om marktonderzoek uit te voeren en managementinformatie samen te stellen ten behoeve van product- en dienstontwikkeling en voor het bepalen van de (algemene)strategie; Hierbij geldt dat niet alle gegevens altijd voor dezelfde doeleinden worden verwerkt. Sommige gegevens worden bijvoorbeeld alleen bewaard ten behoeve van de facturering of ten behoeve van het leveren van de gevraagde dienst, terwijl andere gegevens én voor het analyseren en verbeteren van het gebruik van onze websites én voor het doen van een gericht aanbod kunnen worden gebruikt. Wij bewaren uw persoonsgegevens in beginsel zolang als dat nodig is voor bovengenoemde doeleinden, of om te voldoen aan wettelijke (bewaar)verplichtingen.

VERWERKING DOOR XCUSE ME 

Dit privacy- en cookiebeleid is van toepassing op de verwerking van gegevens door Xcuse Me. De verantwoordelijken voor de verwerking van de persoonsgegevens is Xcuse Me. Wij kunnen persoonsgegevens die door ons worden verwerkt, uitwisselen met: Mailchimp, Kiyoh, Olark chat, Google Analytics expert en Social Media. Mailchimp gebruiken wij om onze nieuwsbrieven te versturen aan onze aangemelde klanten. Kiyoh gebruiken wij om u een mail te sturen en te vragen naar uw ervaring van de bestelling die bij ons is geplaatst. Olark chat gebruiken wij om het onze klanten makkelijk te maken in contact te komen met onze klantenservice. Google Analytics gebruiken wij om inzicht te krijgen in het gedrag van onze website bezoekers. Wij kunnen daarmee antwoord krijgen op de volgende vragen. Met Google Analytics krijgen wij inzicht in waar onze website bezoekers vandaan komen, welk land, welke provincie en welke plaats. Daarnaast kunnen wij zien wat voor scherm, wat voor browser en wat voor schermresolutie onze bezoekers gebruiken. Deze informatie is voor ons erg nuttig om onze website te optimaliseren. Daarnaast kunnen wij het gedrag van onze bezoekers monitoren. Hoe lang blijven de bezoekers op onze website, welke pagina’s worden bekeken en wat is de bounce rate van onze website/pagina’s. Waar verlaten onze bezoekers onze website. Ook kunnen wij zien wat de drukste dagen/tijdstippen zijn en kunnen wij zien via welke bronnen bezoekers op onze website komen. Dit kan bijvoorbeeld via zoekmachines zijn, door direct onze website URL in te tikken of via onze betaalde advertenties, Social Media of via een andere website.

DELEN EN BEKENDMAKEN VAN PERSOONSGEGEVENS 

Wij kunnen persoonsgegevens die door ons worden verwerkt, uitwisselen met de hierboven onder het kopje ‘Verwerking door Xcuse Me’ genoemde bedrijven. Als u hiertegen bezwaar hebt kunt u dit melden via info@xcuseme.nl (of zie nadere contactgegevens onder ‘Contact’). Ten behoeve van het gericht inkopen van online advertentieruimte kunnen wij derden (adverteerders) de mogelijkheid bieden om gebruik te maken van de segmenten waarin wij bezoekers hebben ingedeeld (op basis van de door ons verzamelde persoonsgegevens). Zo kan een adverteerder bijvoorbeeld aangeven dat zijn mascara advertentie alleen moet worden getoond aan vrouwen in de leeftijdscategorie 20-50 jaar. De adverteerder kan zo –zonder dat hij de gegevens zelf daadwerkelijk ontvangt- gericht adverteren (overigens wordt het adverteerder hierbij ook contractueel verboden de gegevens (in)direct te verzamelen). Adverteerders kunnen hier op onze websites gebruik van maken, maar ook daarbuiten. In speciale gevallen kunnen wij, zonder uw toestemming daartoe, persoonsgegevens aan derden ter beschikking stellen. Speciale gevallen zijn bijvoorbeeld rechtmatige verzoeken daartoe van autoriteiten, dagvaardingen of gerechtelijke bevelen, handelingen om schade of fraude op te sporen of te voorkomen, of handelingen om de veiligheid van ons netwerk en onze diensten te garanderen. Ook kunnen wij persoonsgegevens verstrekken aan zogenaamde bewerkers die in opdracht van ons aan u op uw verzoek producten of diensten leveren, waarbij (tenzij anders aangegeven) uw persoonsgegevens alleen zullen worden gebruikt voor het uitvoeren van die leveringsverplichting. Deze bewerkers zijn niet gerechtigd deze gegevens voor eigen doeleinden te gebruiken. Tot slot kunnen we bepaalde geanonimiseerde gegevens delen met derden, zoals het aantal gebruikers dat met een bepaalde zoekterm heeft gezocht, of hoeveel gebruikers op een bepaalde advertentie hebben geklikt. Aan de hand van deze gegevens kunt u niet worden geïdentificeerd.

XCUSE ME – ACCOUNT 

Daar waar wij op onze websites functionaliteiten aanbieden waarvoor het gebruik van een account/inlog noodzakelijk is. Met het Xcuse Me-account proberen wij het inloggen op onze digitale diensten nog gemakkelijker te maken. Zo kunt u met één inlog en wachtwoord op onze digitale dienst inloggen.

COOKIES

Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer/mobile/tablet. xcuseme.nl gebruikt cookies om bezoekers te herkennen bij een volgend bezoek. Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. Onze cookies geven informatie met betrekking tot persoonsidentificatie. Je kunt de browser zo instellen dat je tijdens het winkelen bij xcuseme.nl geen cookies ontvangt. Cookies kunnen uw computer of de bestanden die daar op staan niet beschadigen. Hier onder volgt een overzicht van de cookies die wij zelf kunnen gebruiken. Aan de hand van cookies kunt u op onze websites worden herkend als u deze opnieuw bezoekt. Wij gebruiken cookies bijvoorbeeld om:

 • Bij te houden welke producten u in uw winkelwagentje hebt liggen of om de voorkeuren die u hebt ingesteld voor een bepaalde dienst of webpagina vast te leggen.
 • Voor statistische doeleinden. Onder meer om te kunnen zien hoe vaak een website wordt bezocht, via welke website bezoekers op onze website terecht zijn gekomen en welke pagina’s op een website worden bezocht.
 • Voor statistische doeleinden. Onder meer om te kunnen zien hoe vaak een website wordt bezocht, via welke website bezoekers op onze website terecht zijn gekomen en welke pagina’s op een website worden bezocht.

BEVEILIGING

Wij handhaven te allen tijde een beveiligingsniveau bij de verwerking van persoonsgegevens dat gezien de stand van de techniek voldoende is om ongeoorloofde toegang tot, aanpassing, openbaarmaking of verlies van persoonsgegevens te voorkomen. Denk hierbij aan zowel technische- als organisatorische maatregelen (zoals encryptie van gegevens, toegangscontrole tot onze locaties, en beperkte groep van medewerkers die toegang hebben tot de gegevens, enzovoorts).

VERZET, INZAGE, WIJZIGING EN VERWIJDERING VAN PERSOONSGEGEVENS 

Wij zijn van mening dat het belangrijk is om transparant te zijn over de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan. Met dit privacy beleid proberen we u duidelijkheid en transparantie te bieden.

WIJZIGEN VAN HET PRIVACY- EN COOKIEBELEID

Dit privacy- en cookiebeleid kan worden gewijzigd. Bekijk deze pagina daarom regelmatig om te zien of er veranderingen zijn doorgevoerd. Als we wezenlijke wijzigingen aanbrengen zullen we voor een meer opvallende kennisgeving zorgdragen, bijvoorbeeld via het colofon van onze tijdschriften, via onze websites of per e-mail.

Dit privacy- en cookiebeleid is laatst gewijzigd op 24 mei 2018.